RENDITINGIMUSED


 • Rendiaeg on alates 15:00 kuni järgmise päeva 02:00ni. 
 • Kella 10:00 ks hommikul palume isiklikud asjad ära viia ja peoruumi palume üle anda  normaalses seisukorras. Taara ja prügi tuleb asetada selleks ettenähtud kottidesse mis on rendileakdja poolt antud.
 • Broneeringu tagab renditasu laekumine. Kui renditasu ei ole laekunud 3 tööpäeva jooksul alates arve väljastamisest, broneering tühistatakse ja pakutakse maja edasi. Iga sündmuse eest peab olema 100% tasutud enne selle algust. Renditasu  ei ole tühistamise korral tagastatav.
 • Rendileandjal on õigus küsida tagatisraha €200 olenevalt peo iseloomust. Tagatisraha tagastatakse 2 päeva jooksul, kui  peoruumile pole tekitatud varalist kahju. Alaealiste pidude jaoks me ruume ei rendi, kui peol ei osale lapsevanemad.
 • Ilutulestiku laskmine õues ei ole lubatud.
 • Vali muusika ning bändid võivad meie peoruumis ja maja aias kõlada kuni kella 23:00ni.
  Hilisemalt võib muusika jätkuda suletud uste-akendega siseruumides.
 • Peoruumi sise-ja välisruumides pole lubatud kasutada paberikahureid (konfette)
 • Peoruumi siseruumides ega aias pole lubatud kasutada säraküünlaid ja muid tuleohtlikke seadmeid ning samuti suitsumasinaid (tossumasinaid).
 • Siseruumides ei või dekoratsioone kinnitada seintele.
 • Rentnik on kohustatud hüvitama omanikule varalise kahju, mis on tekkinud rendiperioodil kogu rikutud vara soetushinnas.
 • Väljaspool maja on videovalve, siseruumides kaameraid ei ole.

Sorteeri:
Otsing: